Belastingplan 2019 – een selectie

Op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2018, is het belastingplan 2019 gepubliceerd. Een stapel aan wetsvoorstellen op fiscaal gebied staat hierin beschreven, waarvan er een aantal veel impact kunnen hebben op uw belastingpositie. In deze blog volgt een selectie van enkele belangrijke wijzigingen die van kracht zullen zijn vanaf 2019 en verder. Een selectie van de aanpassingen, zoals vermeld in het belastingplan 2019, is hieronder verdeeld in de volgende subonderdelen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en de Europese antibelastingontwijkingsrichtlijnen. Artikelsgewijs voorziet deze blog u van een korte uitleg over de (mogelijke) fiscale gevolgen.


21 Sep. '18 Patrick T.F. Schrievers

Wet Inkomstenbelasting 2001 - grondslagverbreding & tariefswijziging

Naar aanleiding van een evaluatie inzake de regeling voor buitenlandse expats, de 30%-regeling, heeft het kabinet besloten de maximale looptijd van deze regeling voor ingekomen werknemers met drie jaar te verkorten. Beschikkingen voor toepassing van de 30%-regeling zullen dus vanaf 2019 afgegeven worden met een maximale duur van 5 jaren. Deze aanpassing geldt ook voor al lopende afspraken.

Een wijziging in artikel 4.49 van deze wet betreft de beperking van de verliesverrekeningstermijn van verliezen uit een aanmerkelijk belang (AB). Vanaf 2019 zal een termijn van 6 jaren van toepassing zijn voor het effectueren van dit verlies met winsten die na het verliesjaar zijn behaald. In 2018 is de termijn nog 9 jaren. Een gevolg van deze aanpassing kan zijn dat uw AB-verliezen uit 2019 eerder de verliesverrekeningstermijn overschrijden dan een verlies geleden in 2018. Om voornoemd geval te ontzien zal er een overgangsregeling worden ingevoerd met een aangepaste verliesverrekeningsvolgorde. Onder jaren wordt overigens kalenderjaren verstaan.


Patrick T.F. Schrievers

Patrick T.F. Schrievers is a tax lawyer and member of the Dutch Association of Tax Advisers (NOB) and the International Fiscal Association (IFA).

Meer over Patrick T.F. Schrievers

Terug Download als PDF