De gevolgen van reorganisaties voor de innovatiebox

In vaststellingsovereenkomsten aangaande de innovatiebox is opgenomen dat aanvullend overleg met de Belastingdienst benodigd is in geval van een wezenlijke wijziging van de feiten en de omstandigheden. Het is daarbij niet duidelijk wat bedoeld wordt met een wezenlijke wijziging. In de praktijk blijkt met name deze interpretatie van belang. Een kwalificatie als wezenlijke wijziging kan de veronderstelde uitkomst van de innovatiebox dan ondergraven.


13 Aug. '18 Gert-Jan Hop

Ondanks het belang voor de praktijk, is dit onderwerp in de fiscale literatuur onderbelicht. Daarnaast zwijgt de wetgeving en is de jurisprudentie schaars. Dit zorgt voor onzekerheid gedurende de looptijd van een innovatieboxafspraak (doorgaans 4 jaar). In onze praktijk worden wij regelmatig met deze problematiek geconfronteerd. In deze bijdrage delen wij onze ervaringen ten aanzien van de vraag wanneer naar onze mening sprake is van een wezenlijke wijziging en de (eventuele) corresponderende gevolgen daarvan.


Gert-Jan Hop

Gert-Jan Hop is a tax lawyer with over eighteen years of experience gained in the field of tax advise for larger multinational companies and high net worth individuals.

Meer over Gert-Jan Hop

Terug Download als PDF