Boekhoudkundige verwerking aan- en verkoopkosten deelneming relevant

Sinds 2007 zijn zowel aan- als verkoopkosten van deelnemingen niet meer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Het is in de praktijk niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van aan- of verkoopkosten. Op 7 december 2018 heeft de Hoge Raad met betrekking tot aan- en verkoopkosten van een deelneming een voor de fiscale praktijk belangrijke uitspraak gedaan (HR 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2264, nr. 17/01211). In het concrete geval had een deelneming kosten gemaakt in verband met de mogelijke verkoop van haar aandelen. Het belang van het arrest is daarbij gelegen in de boekhoudkundige verwerking van de kosten die zien op een voorgenomen verkoop in de jaren dat een verkoop zich nog niet heeft gemanifesteerd.


27 Feb. '19 Patrick T.F. Schrievers

Casus Hoge Raad 7 december 2018

In het jaar 2008 ging het om een totaalbedrag van iets meer dan € 1 mio aan kosten voor onder andere strategisch advies (identificeren van potentiële kopers), de vendor due diligence, juridisch advies en het opstellen van een SPA alsmede het inrichten van de digitale dataroom. Deze kosten werden door de deelneming doorberekend naar haar aandeelhouders, onder wie de belanghebbende in deze procedure. Belanghebbende heeft - naar rato van haar belang van 46% - van het totaal van deze kosten € 470.281 voor haar rekening genomen. In haar aangifte voor de vennootschapsbelasting voor het jaar 2008 heeft zij € 428.536 daarvan ten laste van de winst gebracht. Het restant heeft zij aangemerkt als niet‑aftrekbare kosten ter zake van de vervreemding van een deelneming.


Patrick T.F. Schrievers

Patrick T.F. Schrievers is a tax lawyer and member of the Dutch Association of Tax Advisers (NOB) and the International Fiscal Association (IFA).

Meer over Patrick T.F. Schrievers

Terug Download als PDF