Russische thin-cap regelgeving resulteert in dubbele belastingheffing

Op 6 juni 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland (nr. 17/871) een uitspraak gepubliceerd over de uitwerking van de Russische thin-capitalisation (hierna: thin-cap) wetgeving in relatie tot de Nederlandse deelnemingsvrijstelling. De Nederlandse onderneming beoogde de door Rusland ge(her)kwalificeerde rente als dividend vrijgesteld te verantwoorden in de Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting op grond van de deelnemingsvrijstelling. De Rechtbank was het hier niet mee eens en heeft de Russische duiding van de rente als dividend niet gevolgd. Het gevolg was (i) een niet aftrekbare rentelast in Rusland, (ii) niet verrekenbare Russische dividendbelasting en (iii) een belaste rentebate in Nederland.


09 Jan. '20 Lara Manraad

In deze procedure, die interessant is voor bedrijven die zaken doen in Rusland, zijn onder andere de volgende argumenten toegelicht:

A. (Her)kwalificatie (excessieve) rente als dividend op grond van artikel 9 Verdrag Nederland - Rusland; B. (Her)kwalificatie (excessieve) rente als dividend op grond van artikel 10 Verdrag Nederland - Rusland; C. Toepassing artikel 23A en 23B OESO Modelverdrag.

Feiten & Geschil

Een Nederlandse onderneming heeft een tweetal leningen (in 2007 € 7.534.000 en in 2008 € 1.700.000) verstrekt aan een gelieerde Russische vennootschap. Op bedoelde leningen is een rente berekend van respectievelijk 5,93% en 5,997%. Beide leningen waren achtergesteld ten opzichte van andere leningen. In 2002 heeft Rusland thin-cap regels ingevoerd in verband met het bestrijden van winstverschuivingen in de vorm van excessieve rentebetalingen.


Lara Manraad

Lara is working as an associate at NovioTax

Meer over Lara Manraad

Terug Download als PDF