Belastingplan 2021 (en 2022?)

In deze bijdrage worden de wetsvoorstellen in het Belastingplan 2021 uiteengezet. Het Belastingplan 2021 bevat belangrijke voorstellen om de economie te blijven stimuleren en biedt belangrijk inzicht in de plannen van het kabinet op de middellange en lange termijn.


17 Sep. '20 Yoran Noij

Vennootschapsbelasting

Invoering fiscale coronareserve

Het voorgestelde artikel 12abis Wet Vpb 1969 bepaalt dat belastingplichtigen bij de bepaling van de winst over 2019 onder voorwaarden een fiscale coronareserve kunnen vormen voor het gehele of gedeeltelijke ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. Dit geldt op vergelijkbare wijze voor belastingplichtigen die een gebroken boekjaar hanteren. Door een fiscale coronareserve te vormen, wordt de winst van het jaar 2019 lager. Hierdoor kunnen belastingplichtigen op korte termijn (een deel van) de betaalde belasting over het jaar 2019 terug ontvangen of hoeft (een deel van) de te betalen belasting over 2019 niet meer te worden betaald. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op.


Yoran Noij

Yoran is an associate and member of the Dutch Association of Tax Advisers (NOB)

Meer over Yoran Noij

Terug Download als PDF